Projekti udruge

Projekti na kojima je Društvo aktivno sudjelovalo:

Projekt Vukovarsko srijemske županije “Svi smo isti ispod neba”
Projekt općine Tovarnik “Unaprijeđivanje života oboljelih od multiple skleroze”
Projekt grada Vinkovca “Život sa multiplom sklerozom”
Obilježavanje dana grada Vukovara “Senzibiliziranje građana o bolesti s tisuću lica”
Projekt grada Vukovara “Zajedno možemo sve”
Projekt Grada Otoka “Život s multiplom sklerozom i poteškoće”

Podijelite ovo...