Donatori

Zahvaljujemo se svim donatorima udruge:

Vukovarko srijemska županija
Grad Vukovar
Općina Borovo
Općina Erdut
Općina Nuštar
Općina Negoslavci
Općina Markušica
Općina Jarmina
Općina Tordinci
Otos d.o.o.
Šubašić d.o.o.
Komunalac Vukovar d.o.o.

Podijelite ovo...