Donatori

Zahvaljujemo se svim donatorima udruge:

Općina Negoslavci
Općina Gradište
Grad Županja
Općina Borovo
Općina Erdut
Općina Nuštar
Općina Negoslavci
Općina Jarmina
Općina Tordinci
Općina Štitar
Općina Bogdanovci
Općina Ivankovo
Općina Markušica
Vukovarsko-srijemska županija
Z.V.O.
Merck d.o.o.
Šubašić d.o.o.
Medis Adria d.o.o.
OTOS Ortopedska tehnika d.o.o.
Komunalac Vukovar d.o.o.
Centar za vozila Hrvatske
Kraš prehrambena industrija d.d.
Concept d.o.o. Vinkovci
Privredna Banka Zagreb
HBOR – Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Podijelite ovo...