Povlastice

POVLASTICE NEVEZANE UZ ČLANSTVO

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Dopunsko zdravstveno osiguranje iz državnog proračuna osigurano je za osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100% oštećenja organizma, odnosno tjelesnog oštećenja prema propisima o mirovinskom osiguranju (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, NN 71/10.).

Da bi se povlastica ostvarila, potrebno se obratiti nadležnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, koja je izdala zdravstvenu knjižicu, sa osobnom iskaznicom, zdravstvenom knjižicom i preslikom Rješenja o tjelesnom oštećenju.

 

ZNAK PRISTUPAČNOSTI

Pravo na Znak pristupačnosti mogu ostvariti osobe s invaliditetom sa 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto. Znak pristupačnosti važi samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom ili se ta osoba nalazi u vozilu.
Za ostvarenje ove povlastice potrebno se obratiti u Gradsko poglavarstvo, u Ured za promet i veze, Trg S. Radića 1, Zagreb (prizemlje), tel: 01/6101111 ili u Županijski ured nadležan za poslove prometa.

Potrebno je predati zahtjev za izdavanje Znaka pristupačnosti kojem se prilaže slijedeća dokumentacija: Nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje koje se dobija temeljem Rješenja o tjelesnom oštećenju, fotografija i biljezi.

 

PARKIRANJE
vozila osoba s invaliditetom izvan posebno označenih mjesta za parkiranje

Sukladno članku 10. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (Službeni glasnik 12/11), u gradu Zagrebu,osobe s invaliditetom, koje su korisnici znaka pristupačnosti, bez naknade, svoje vozilo mogu parkirati osim na posebno obilježenim mjestima rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, i na javnim parkiralištima u parkirališnim zonama naplate, ali najduže 2 sata tijekom jednog dana.

Ovo pravo korisnik znaka pristupačnosti može ostvariti uz uvjet da uz važeći znak pristupačnosti istakne i važeću naljepnicu koju izdaje organizator parkiranja (Zagrebparking, Šubićeva 40/III). Potrebno im je dostaviti presliku rješenja na temelju kojeg je ishođen znak pristupačnosti, prometnu dozvolu, osobnu iskaznicu i znak pristupačnosti. Naljepnica vrijedi jednu godinu, a trošak izrade i izdavanja iste je 30,00 kn.

Pravo na ostvarivanje ove pogodnosti moći će ostvariti sve osobe koje posjeduju važeći znak pristupačnosti, bez obzira na to imaju li prebivalište ili boravište u Gradu Zagrebu.

Osoba u čiju korist je naljepnica izdana može zatražiti da se odobri izdavanje naljepnice za drugo vozilo (drugu registarsku oznaku), što se smatra novim izdavanjem naljepnice.

 

BORAVIŠNA PRISTOJBA

Boravišnu pristojbu (temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi: NN broj 152/08, 59/09, 81/08 te 139/09), ne plaćaju osobe s invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj, a što dokazuju odgovarajućim ispravama.

 

POVLASTICA PRI VOŽNJI VLAKOM ILI BRODOM

Povlasticu pri vožnji vlakom ili brodom odnosnopopust od 75% na punu vrijednost vozne karte te besplatnu voznu kartu za pratnju ukoliko je pratnja zdrava osoba, mogu ostvariti osobe s tjelesnim oštećenjem ukupnog postotka od najmanje 70% oštećenja isključivo donjih ekstremiteta.

Povlastica se odnosi na četiri jednokratne godišnje karte za vožnju vlakom ili brodom unutar Repulike Hrvatske, a izdana objava vrijedi 60 dana za oba smjera.

Osobe s područja Grada Zagreba ovu povlasticu ostvaruju u Gradskom uredu za socijalnu  zaštitu i osobe s invaliditetom, Odjel za zaštitu osoba s invaliditetom na Trgu Stjepana Radića 1, soba 236, II kat, tel. 01/6101236, a osobe s područja izvan Grada Zagreba pri nadležnom Županijskom uredu.

Za ostvarenje povlastice potrebno je dostaviti presliku Rješenja o tjelesnom oštećenju (ako ih postoji više – onda sva), presliku osobne iskaznice te OIB. Pratnja treba u navdeni ured doći osobno prilikom podnašanja prvog zahtjeva te ponijeti presliku osobne iskaznice i OIB.

 

BESPLATAN ULAZ VOZILOM NA ŠRC JARUN

Besplatan ulaz vozilom na ŠRC Jarun od 01.01.2004. godine ostvaruju osobe s invaliditetom koje imaju Znak pristupačnosti. Godišnja kartica vrijedi godinu dana od datuma izdavanja i važeća je isključivo uz Znak pristupačnosti istaknut na vozilu.

Za ostvarivanje povlastice odnosno dobivanje godišnje kartice potrebno se obratiti u Službu naplate parkiranja u Upravi T.D. “Jarun d.o.o” radnim danom od 9,00-13,00 sati. Potrebna dokumentacija za vađenje kartice: Rješenje o tjelesnom oštećenju (kopija te original na uvid), prometna dozvola (kopija te original na uvid), pismena Zamolba za ostvarivanje povlastice te manipulativni troškovi izdavanja godišnje kartice u iznosu od 20,00 kn.

 

BESPLATAN PRIJEVOZ SPECIJALNO PRILAGOĐENIM VOZILOM

Besplatan prijevoz specijalno prilagođenim vozilom u Gradu Zagrebu mogu koristiti osobe koje se kreću pomoću invalidskih kolica ili imaju teža kombinirana oštećenja. Vozilo se naručuje kod Službe prijevoza ZET-a dva do tri dana ranije na tel: 01/2995-956, 01/2995-964 (radno vrijeme: svaki dan osim subote, nedjelje i praznika od 7,45-14,00 sati).

 

POVLAŠTENI PAKET OPTIMA TELEKOMA

Povlašteni paket sa odobrenim popustom odnosno besplatnim minutama mogu dobiti korisnici Optima Telekoma, a ovisno o postotku tjelesnog oštećenja (190 minuta za 80%; 220 minuta za 90%; 250 minuta za 100%). Popust mogu ostvariti korisnici telefonskih usluga, ali ne i korisnici kombiniranih usluga (npr. telefon i internet ili telefonske, internet i TV).

Za ostvarivanje povlastice potrebno je Optima Telekomu (Cebini 28, Buzin, 10 000 Zagreb) dostaviti presliku Rješenja o tjelesnom oštećenju i njihov Zahtjev za odobrenje korištenja posebnih povlastica.
Za detaljne informacije nazovite besplatni telefon 0800 0088.

 

POPUST ISKON-a

ISKON omogućuje osobama s invaliditetom tjelesnog oštećenja 80% ili više postotaka popust na mjesečnunaknadu u visini od 10%.

Za ostvarivanje povlastice potrebno je prilikom potpisivanja zahtjeva za uslugu priložiti uz potpisanu dokumentaciju i kopiju jednog od Rješenja o invaliditetu.
Za detaljne informacije nazovite besplatni telefon 0800 1000.

POPUST BTnet-a

BTnet omogućuje svim osobama sa postotkom tjelesnog oštećenja popust na mjesečnu naknadu. Osobe sa tjelesnim oštećenjem do 50% mogu ostvariti pravo na korištenje izabrane usluge umanjene za 15% mjesečne naknade paketa, a osobe sa tjelesnim oštećenjem većim od 50% za 30% mjesečne naknade paketa.

Za ostvarivanje povlastice potrebno je prilikom sklapanja ugovora dostaviti kopiju Rješenja o invaliditetu, uz uvid u original istog. Za detaljne informacije nazovite besplatni telefon 0800 890011.

POPUST AMIS Telekoma

AMIS Telekom omogućuje osobama s invaliditetom tjelesnog oštećenja 80% ili više postotaka popust na mjesečnu naknadu u visini od 10%.

Za ostvarivanje povlastice potrebno je dostaviti Rješenje o tjelesnom oštećenju. Za detaljne informacije nazovite besplatni telefon 0800 5010 svaki radni dan od 08,00-22,00 sata.

 

STOMATOLOŠKA AMBULANTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Stomatološka ambulanta za osobe s invaliditetomradi u Domu zdravlja Centar, Zagreb, Runjaninova 4 (prizemlje desno), direktni telefon: 4897-688. Radno vrijeme za pacijente je: radnim danom od 9,00 do 15,00 sati.

 

BESPLATAN ULAZ U MUZEJ GRADA ZAGREBA

Besplatan ulaz u Muzej grada Zagreba, Opatička 20, Zagreb, moguć je za sve osobe s invaliditetom (uz eventualno predočenje članske knjižice) prvi utorak u mjesecu u vremenu od 14,00-18,00 sati. Ukoliko je riječ o grupi (minimalno 10 osoba) koja želi vodiča (besplatno), potrebno je zatražiti vodiča na samom ulazu u Muzej.

 

GODIŠNJA ČLANARINA ZA HAK

Popust prilikom plaćanja godišnje članarine za HAK odnosno 90,00 kn nižu članarinu mogu ostvariti osobe sa tjelesnim oštećenjem ukupnog postotka od najmanje 50% bez obzira na dijagnozu.

Da bi se povlastica ostvarila, potrebno je u HAK-u predočiti Rješenje o tjelesnom oštećenju.
Popust od 30% pri kupnji povratnih prijevoznih karata za putovanja u Hrvatskoj u 1. i 2. razredu vlakova svih vrsta mogu ostvariti SVI članovi HAK-a. Karte s popustom mogu se kupiti na svim putničkim blagajnama uz predočenje važeće HAK-ove članske iskaznice ili zajedničke kartice HAK-a i Diners Cluba Adriatic. Također se može ostvariti popust od 20% u slučaju da član HAK-a putuje vlakom sa svojim vozilom. Dodatne informacije na tel. 060/333-444.

ULAZ U NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA

Popust prilikom plaćanja ulaznice u Nacionalni park Plitvička jezera, a koji ovisi o ukupnom postotku tjelesnog oštećenja, mogu ostvariti sve osobe sa tjelesnim oštećenjem.

Osobe sa stupnjem invalidnosti do 50% imaju popust 50% na redovne cijene ulaznice koja za razdoblje 2013. godine iznosi 110,00 kn, a osobe sa stupnjem invalidnosti većim od 50% imaju besplatne ulaznice.

ČLANSTVO U NACIONALNOJ SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI

Osobe s invaliditetom ostvaruju popust u vidu neplaćanja naknade za članstvo u NSK prilikom upisa ili produljenja članstva u NSK.

POPUST U VRTIĆIMA GRADA ZAGREBA

Roditelji s invaliditetom s prebivalištem na području Grada Zagreba ostvaruju olakšice u plaćanju redovitog programa olakšice u plaćanju redovitog programa prilikom plaćanja mjesečnog iznosa za sudjelovanje djeteta u vrtiću prema slijedećim kriterijima:

 • dijete roditelja osobe s invaliditetom (100% i 90%) – oslobađa se od obveze sudjelovanja u cijeni programa,
 • dijete roditelja osobe s invaliditetom (80% do 60%) – plaća 50% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
 • dijete roditelja osobe s invaliditetom (50% i manje) – plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa.

Roditelj se može koristiti samo jednom olakšicom koja je za njega najpovoljnija.

 

POVLASTICE VEZANE UZ ČLANSTVO

TELEFONSKA POVLASTICA (T-COM) odnosi se 50% nižu mjesečnu naknadu isključivo u slučaju korištenja paketa Super 60. Povlasticu mogu ostvariti članovi Udruge (korisnici T-com operatera) sa tjelesnim oštećenjem ukupnog postotka od najmanje 80% gornjih ili donjih ekstremiteta te neuromišićnih oboljenja (odjeljak III, IV, VIa, VIb, VIIa, VIIb Zakona o listi tjelesnih oštećenja – NN broj 162/98).

Za ostvarenje ove povlastice potrebno je u Udrugu dostaviti presliku Rješenja o tjelesnom oštećenju i gornji dio telefonskog računa (specifikaciju).
Ukoliko se ne plati godišnja članarina u Udruzi godinu dana, ova se povlastica ukida bez dodatne najave ili obavijesti.
Potrebno je obratiti se u matične udruge po zahtjev kojeg ispunjava neurolog.

 

HRT POVLASTICA odnosi se na 50% nižu RTV pristojbu:

– za povlaštenu RTV pristojbu (50% niža pristojba) : mišićna distrofija i srodna neuromišićna oboljenja; cerebralna i dječja paraliza; paraplegija, tetraplegija, hemiplegija, sc. multiplex.

Potrebno je obratiti se u matične udruge po zahtjev kojeg ispunjava neurolog.

 

PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA

Pravo na mirovinu može ostvariti osiguranik odnosno član obitelji osiguranika uz uvjete propisane Zakonom o mirovinskom osiguranju
Mirovina može biti

Pojedine skupine osiguranika pravo na mirovinu, osim prema odredbama ZOMO-a, ostvaruju pravo na mirovinu pod povoljnijim uvjetima. Ti povoljniji uvjeti propisani su posebnim propisima

Kada mogu u mirovinu?

 

Naknada zbog tjelesnog oštećenja

Tjelesno oštećenje postoji kada kod osiguranika nastane gubitak, bitnije oštećenje ili znatnija onesposobljenost pojedinog organa ili dijelova tijela, što otežava normalnu aktivnost organizma i zahtijeva veće napore u obavljanju životnih potreba, bez obzira na to uzrokuje li ili ne invalidnost.

Pravo na naknadu zbog tjelesnog oštećenja može  ostvariti osiguranik kod kojega  je utvrđeno tjelesno oštećenje od najmanje 30%, a koje je nastalo kao posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

Vrsta tjelesnih oštećenja i postoci tih oštećenja, na temelju kojih se stječe pravo na naknadu zbog tjelesnog oštećenja, utvrđeni su zakonom (Zakon o listi tjelesnih oštećenja, Narodne novine, broj 162/98).

Naknada zbog tjelesnog oštećenja određuje se ovisno o postotku tjelesnog oštećenja u odgovarajućem postotku od osnovice i iznosi:

zbog tjelesnog
oštećenja od
stupanj naknada iznosi u
postotku od osnovice
100% 1 40%
90% 2 36%
80% 3 32%
70% 4 28%
60% 5 24%
50% 6 20%
40% 7 16%
30% 8 12%

Osnovicu za određivanje naknada utvrđuje Zavod općim aktom (Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja; Naknada zbog tjelesnog oštećenja usklađuje se na isti način kao i mirovine.

 Novi Zakon o mirovinskom osiguranju (od 1. siječnja 2014.)

 1. Koji su uvjeti za prijevremenu starosnu mirovinu?
 2. Koliko iznosi umanjenje kod prijevremene starosne mirovine?
 3. Je li povoljnije otići u prijevremenu starosnu mirovinu sukladno odredba starog ZOMO-a ili novog, odnosno 31. prosinca 2013. ili 1. siječnja 2014.?
 4. Može li korisnik mirovine raditi i primati mirovinu?
 5. Koje su novine kod obiteljske mirovine?
 6. Što je to smanjena radna sposobnost?
 7. Što je djelomičan gubitak radne sposobnosti?
 8. Što je potpuni gubitak radne sposobnosti?
 9. Tko je invalid rada?
 10. Kada postoji neposredna opasnost od nastanka smanjenja radne sposobnosti?
 11. Što je profesionalna rehabilitacija?
 12. Tko može i koji su uvjeti za ostvarivanje prava na profesionalnu rehabilitaciju?
 13. Tko provodi profesionalnu rehabilitaciju?
 14. Kakvu naknadu imaju invalidi rada tokom profesionalne rehabilitacije?
 15. Tko može ostvariti pravo na privremenu invalidsku mirovinu?
 16. Koja je novina vezana za korisnike prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti?
 17. Treba li korisnik mirovine( i koje) otići na kontrolni pregled?
 18. Što je to razdvajanje mirovina?
 19. Koja je razlika kod osnovne mirovine, određene prema starom ZOMO-u i sada prema novom?
 20. Kome se mirovina neće odrediti mirovina kao osnovna, odnosno kao mirovina iz oba dva stupa?
 21. Koje novine donosi novi ZOMO za mirovine pripadnika bivše JNA?Ž

 

Koja prava u sustavu socijalne skrbi mogu ostvariti osobe s invaliditetom ili drugim težim promjenama u zdravstvenom stanju?

U okviru sustava socijalne skrbi osobe (djeca, mladi, odrasle osobe) s invaliditetom ili težim promjenama u zdravstvenom stanju mogu ostvariti  sljedeće prava:

 • doplatak za pomoć i njegu,
 • osobnu invalidninu,
 • naknadu do zaposlenja
 • status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja
 • socijalne usluge (smještaj, boravak, pomoć u kući, psihosocijalnu podršku, rana intervencija za djecu s razvojnim poteškoćama, pomoć pri uključivanju djeteta s teškoćama u razvoju u programe odgoja i redovitog obrazovanja, organizirano stanovanje)

Tko može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu i u kojem iznosu?

Doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnici, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene kao i u obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

Ovo pravo može ostvariti osoba koja živi sama a njezini mjesečni prihodi ne prelaze iznos od 250% osnovice iz članka 27. stavak 2. Zakona koja iznosi 500,00 kn, odnosno prihodi za samca ne smiju prelaziti 1.250,00 kn.  Nadalje, ukoliko osoba živi u zajedničkom kućanstvu, prosječni mjesečni prihod članova kućanstva ne smije prelaziti 200% osnovice, odnosno 1.000,00 kn.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu može se priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

Visina doplatak za pomoć i njegu iznosi

–          u punom iznosu 100% osnovice iz članka 27. Stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi (500,00 kn)

–          u smanjenom iznosu od 70 % osnovice iz članka 27. Stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi (350,00 kn).

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu, iako je prihod po članu kućanstva, odnosno prihod samca, veći od gore navedenog ima:

–           osoba s težim invaliditetom

–           osoba s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju ili

–           slijepa, gluha, gluhoslijepa osoba koja nije osposobljena za samostalan život i rad

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu, iako je prihod po članu kućanstva, odnosno prihod samca, veći od gore navedenog prihoda ima:

–          osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti

–          slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja je osposobljena za samostalan život i rad.

 

Ostala pitanja i odgovori dostupni na web stranicama Ministarstva socijalne poltike i mladih: http://www.mspm.hr/pitanja_i_odgovori

http://www.zosi.hr/

Podijelite ovo...