JAVNI POZIV – ISKAZ INTERESA ZA ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA / RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI, PROJEKT „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije” , “Dom u jednom” SF.3.4.11.01.0158

Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Dom u jednom“ SF.3.4.11.01.0158 odobrenog za financiranje u sklopu Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava “Zaželi-prevencija institucionalizacije” SF.3.4.11.01 sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije, objavljuje NATJEČAJ:
– Za prijam radnika/radnica u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto RADNIK/RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI za pružanje usluge pomoći i potpore starijim osobama i osobama s invaliditetom.
Mjesto rada: Vukovar
Broj traženih radnika: 15 osoba (M/Ž)
Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme na 33 mjeseca, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Plaća radnika: minimalna plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći u (NN. BR.118/18.I120/21.) i Uredbom o visini minimalne plaće za 2024. godinu (NN.BR.125/23.) – bruto 840,00 EUR + naknada za prijevoz 15,00 € (mjesečna autobusna karta grada Vukovara)
Opis poslova:
Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom.
Što uključuje:
•Organizacija prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i sl.)
•Obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrijeva i sl., organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
•Održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i sl.)
•Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba korisnika.
•Posao podrazumijeva rad na terenu.
•Posao podrazumijeva pružanje uslugu za minimalno 6 pripadnika ciljne skupine (osobe starije od 65 godina i/ili odrasle osobe s invaliditetom)

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam:

•Punoljetnost,
•Hrvatsko državljanstvo
•Minimalno osnovnoškolsko obrazovanje

Prijavi na natječaj kandidati/kinje dužni su priložiti:

– životopis
– zamolba za zapošljavanje
– presliku osobne iskaznice
-presliku tekućeg računa
– liječničku potvrdu doktora opće prakse da osoba ne boluje od kroničnih, neuroloških i psihičkih bolesti
– presliku svjedodžbe ili drugog dokaza o završenom obrazovanju
– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– potvrda HZZ-da je osoba u evidenciji nezaposlenih (ako je osoba prijavljena u HZZ-u)
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/ kinje ne vodi kazneni postupak (novo uvjerenje)

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem putem kontakta na telefon 032/303-883 , 095/303-8831 ili kontakta na e-maila dmsvukovar@gmail.com
Prijave sa svim obaveznim prilozima dostavljaju se najavom na telefon 032/303-883 ; 095/303-8831 te nakon najave, osobnim dolaskom na adresu 204. vukovarske brigade 89. u Vukovaru (prostor Društva multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije).
Ovaj Javni poziv objavljen je na službenoj web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Vukovar.

Podijelite ovo...