Sudjelovanje na online edukaciji o radu savjetovališta za žene s invaliditetom žrtve nasilja na daljinu

Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije sudjelovalo je na online edukaciji o radu savjetovališta za žene s invaliditetom žrtve nasilja na daljinu od strane SOIH-a, edukacija je održana 16.04.2021. godine. Uspostavljenom inovirane SOIH-Mreže žena s invaliditetom, SOIH započinje osnaživanje članica s tim da ni u kom slučaju nisu uključeni niti muški članovi udruga koji se žele pridružiti.

Podijelite ovo...